Medlemskab

Medlemsskab af foreningen:
Kontingentet er 250 kr. årligt.
Indmeldelse kan ske til formanden
Ivan Helsinghof,
telefon 61274853
e-post: oxa@oxa.dk
Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 60034192