Åbningstider.

Åbningstider: Interesserede kan besøge OXA efter aftale med formanden.

I perioden 1. august til 1. juni er OXA sædvanligvis åben for medlemmerne på tirsdage mellem kl. 18.00 og 21.00. Besøgende i dette tidsrum er velkomme efter forudgående aftale.

Kontakt Formanden på tlf. 61274853