Medlemskab

Medlemsskab af foreningen:
Kontingentet er 250 kr. årligt.
Indmeldelse kan ske til formanden
Ivan Helsinghof,
telefon 61274853
e-post: oxa@oxa.dk
Lån og Spar Bank konto: 0400 4024868651