Litteratur og Video

Litteratur og Historie

Danmarks første forsøg med trådløs telegrafi, Krarup rapport 1896

M. P. Pedersens foredrag om Audionen m.m. 1915

Absalon Larsen, Telegrafering uden tråd

OXA museum (video)

Helmuth Schledermans artikel om radiotelegrafi 1919

De første Danske Kystradiostationer

Hannibal Jespersen, Gnisttelegrafen 1899-1903

Hannibal Jespersen, Foredrag 1903 Elektroteknisk forening

Radiofoniens udvikling, Wamberg

Die Funkentelegraphie, C. Arldt. 1902

Sørvågen.Norsk.1906.PDF

Tidsskrift for søvæsen nr.5 2004 175. årgang Poul Schriver