OXA´s historie

OXA's historie

OXA er kaldesignalet på Danmarks første kystradiostation beliggende på Nyholm

Holmens gamle kystradiostation er den eneste bevarede radiostation fra Danmarks radiotekniske pionertid. Den opførtes i 1908 og blev udvidet i 1915 af Holmens arkitekt Olaf Schmidth, og må betragtes som et værdigt monument over en periode, hvor Danmark var blandt de førende inden for udviklingen af trådløs telekommunikation. Her opfostredes flere af de personer, hvis store tekniske indsigt blandt andet fik afgørende betydning ved oprettelsen af det officielle Danmarks Radio (Statsradiofonien) i 1925. De havde også stor del i udviklingen af den danske radioindustri, der var med til at befæste Danmarks internationale ry som opfindernation. Radiostationen fungerede helt frem til 1945 og telegrafisterne herfra var nok den befolkningsgruppe i Danmark, der var mest aktive i modstanden mod besættelsesmagten, men naturligt nok også nogle af de mest udsatte. Efter nedlæggelse af Orlogsværftet og salget af de frilagte grunde og bygninger blev flådestationen Holmen til Marinestation Holmen, hvis hovedaktivitet er henlagt til Nyholm. I lokalplan “Holmen II” blev Radiostationen dømt til nedrivning på trods af, at det særlige Byggesyn i 1991 indstillede bygningen til fredning med følgende begrundelse:

[ 

Kystradiostation OXA med tilbygningen fra 1915[

Byggesynet fandt, at Radiostationen, opført 1908-09 og udvidet 1915 ved Olaf Schmidth, har den særlige kulturhistoriske værdi, der begrunder en fredning,” selvom bygningen ikke er 100 år gammel. Bygningen blev opført som radiostation, og er et fint eksempel på et træhus i nationalromantisk stil.”
Radiohistorisk interesserede startede derfor “Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation”.
Foreningen har overtaget Radiostationen og fået tilladelse af Forsvarsministeriet til at flytte den til Nyholm, i nærheden af Mastekranen og den gamle hovedvagt på batteriet Sixtus område. En finere beliggenhed findes næppe. Nu er OXA på plads i sine smukke nye omgivelser, indrettet med udstyr og apparater helt tilbage fra radioens barndom hvor den Danske marine foretog de indledende forsøg allerede i 1898.

Kystradiostationen OXA med antennemast i 1908.

Tidsskriftet Radio Maaneds Magasin
offentliggjorde i april og maj 1924 en meget interessant artikel om OXA
skrevet af løjtnant L. E. Larsen.
Du kan læse artiklen HER