Arrangementer

Foreningen arrangerer
gerne åbning for interesserede grupper
(max 20 personer) udenfor sædvanlig åbningstid, pris kr. 500,-.
Skoleklasser gratis.
Nærmere oplysning ved henvendelse til
Formand. Ivan Helsinghof på telefon:  61 27 48 53 eller e-post oxa@oxa.dk