SIEMENS – BRAUN gnistsender og kohærermodtager anno 1902.

SIEMENS – BRAUN gnistsender og kohærermodtager anno 1902