MARCONI modtager med Fleming detektor. Typen anvendtes også på “TITANIC”.

MARCONI modtager