Helmuth Schledermann

HELMUTH SCHLEDERMANN LÆREBOG i RADIOTELEGRAFI OG RADIOTELEFONI I. ALMINDELIG TEORI III. BESKRIVELSE AF RADIOTELEGRAFSTATIONER V. ANVENDELSE AF DRAGER VII: FORSKELLIGE RADIOTELEGRAFSYSTEMER II. HJÆLPEAPPARATER IV. BEHANDLING AF RADIOTELEGRAFSTATIONER VI. MÅLEAPPARATER OG MÅLEMETODER PLAN